Societatea „Avram Iancu“

La începutul secolului al 20-lea coloniile româneşti au început a se grupa, formând societăţi legalizate de Guvernul Statelor Unite ale Americii de Nord şi Canada.

Scopul acestor organizaţiuni a fost ajutorul mutual între membri în cazuri de accidente şi decese, precum şi păstrarea scumpei noastre limbi româneşti şi răspândirea liberaturii noastre.

La New York, un grup de Români inimoşi au pus bazele Soc. „Avram Iancu.” După datele din Procesul Verbal, în şedinţa din 21 Februarie, 1909, s’a ales provizoriu D-l Alexandru Băcilă, Preşedinte; George Zamfir, Secretar Corespondent şi s’au înscris 15 membri.

In şedinţa din 28 Februarie, 1909, s’au înscris încă 3 membri noi, numărul membrilor devenind 18, s’a procedat la alegerea Comitetului pe timp de 6 luni, cu: Alexandru Băcilă, Preşedinte; R. Georgevici, Vice-Preşedinte; George Zamfir, Secretar Scripturistic; loan Colar, Secretar Financiar; Vechente Bugariu, Cassier; M. Popovici, Ştefan Borlea, A. Fluşiu, Controlori; N. Priciu, L. Vochiţa, membri supleanţi; Nick Radovanu, Bibliotecar.

In şedinţa din 21 Martie, 1909, D-1 George Zamfir face propunere ca toţi membri care s’au înscris în societate până la data de 21 Mai, 1909, să fie numiţi membri fondatori, plătind ş i cota lunară dela începutul fondării societăţii. Propunerea a fost acceptată de majoritate şi aprobată.

Soc. „Avram Iancu” a fost înfiinţată pentru ajutor şi cultură sub auspiciul „Uniunii S.R.A.” sub No. 45. La şedinţa extra-ordinară, ţinută la 11 Mai, 1909, a luat parte şi D-l Preşedinte General, Vasile Lăpădat, care a dat lămuriri asupra Uniunii. Scopul acestei societăţi a fost şi este sa unească pe Românii la un loc, să menţină conştiinţa naţională vie, să păstreze iubirea de Ţara noastră România, şi să desvolte loialitatea faţă de această Ţară adoptivă.

Pentru că numărul membrilor era mic, societatea a trebuit să lupte dela început din greu pentru menţinerea ei.

Implinindu-se şase luni dela înfiinţarea societăţii, s’au făcut alegeri noi.

D-l Ambrosie Neder a fost ales Preşedinte, a continuat în această calitate 3 ani. In acest timp s’au făcut eforturi mari din partea unor membri, ca Ambrosie Neder, loan Ardelean, Aristide Nucean, Teodor Figaroschi, George Zamfir, Vichente Bugariu, Ştefan Borlea şi alţii. Numărul membrilor a început să crească, spre bucuria tuturora.

Soc. „Avram Iancu” şi-a primit Charterul din partea Statului New York în luna Martie, 1914, şi a fost incorporată în acest stat, în anul 1916. Comitetul pentru acest act a fost compus din D-nii Aristide Muceanu, Nicolae Neamţu, loan Bogoş, Ambrosie Neder şi Alexandru Bisca.

La 1 Septembrie, 1909, soseşte Iulius Ioanovici din patrie, adus de Uniune ca să ocupe postul de Redactor al ziarul „America.” După ce a fost prezentat în şedinţa societăţii de către D-l Băcilă, Iulius Ioanovici, prin cuvinte calde, spune că programul lui la ziarul „America” e acela al Partidului Naţional-Românesc. Face o donaţie de cărţi pentru Biblioteca Soc. „Avram Iancu” şi se decide ca societatea să dea un banchet în onoarea D-lui Ioanovici.

La şedinţa societăţii din 24 Octombrie, 1915, s’a ales un comitet pentru facerea drapelelor, compus din D-nii: Aristide Muceanu, Nicolae Neamţu, Alexandru Bisca, Nicolae Mărginean, loan Bogoş, loan Vlad, şi Toma Ştefănescu şi s’a decis ca sfinţirea drapelelor să aibă loc în ziua de 30 Mai (Decoration Day), 1916.

La şedinţa societăţii, ţinută în 2 Ianuarie, 1916, la propunerea D-lui Aristide Muceanu, s’a constituit un ACT, prin care Soc. „Avram Iancu” nicicând să nu păşească afară din Uniune, şi la caz că da, atunci toată averea societăţii, imobilă şi mobilă să treacă la Uniune. La caz că se va forma o altă societate cu acelaşi scop, atunci toată averea Soc. „Avram Iancu” va trece la susnumita societate. Actul a fost susţinut de toţi şi aprobat cu unanimitate, subscris de toţi membri de faţă, 25 la număr.

La 30 Mai, 1916, drapelele Soc. „Avram Iancu” de către Părintele Epaminonda Lucaciu, împreună cu alţi 5 preoţi. Au luat parte peste 25 de perechi de drapele împreună cu delegaţii lor dela diferite societăţi, care au defilat pe o distanţă de 3 mile. Naşul Drapelului Românesc a fost Dr. Patajo din Boston, Mass. Stegar a fost D-l Louis N. Cipu, ajutor de Stegar D-l Vasile Cucui. Naşul Drapelului American a fost D-l Nicolae Zamfir, Stegar D-l Ştefan Borlea, ajutor de Stegar D-l Matei Vandalac. Se poate spune că sfinţirea Drapelelor Soc. „Avram Iancu” a fost una din cele mai sublime zile româneşti în New York. Toate ziarele din New York au comentat acest eveniment. După sfinţirea drapelelor s’a dat un banchet la Hotelul Pal-Garden, şi o petrecere împreună cu teatru, la cari au luat parte un mare număr de Români.

La şedinţa societăţii din 24 Septembrie, 1916, au luat parte D-ra Caragiani, D-nii ingineri Borcea şi I. Orghidan. Toţi prin cuvinte frumoase ne-au spus cum putem să ajutăm şi să ne facem datoria pentru cei de acasă care suferă în urma războiului. S’au deschis liste de colectă pentru Crucea Roşie Română şi s’a adunat suma de $513.63.

D-l Nicolae Mărginean face propunere ca fiecare membru să contribuie pentru Crucea Roşie Română leafa de pe o săptămână. S’a cumpărat cu aceşti bani a ambulanţă pentru România, care a costat suma de $600.00 şi a fost cumpărată prin British War Relief. S’a decis ca fondul Soc. „Avram Iancu” sa facem o donaţie de $100.00 pentru Crucea Roşie Română. Comitetul însărcinat cu cumpărarea ambulanţei aduce raportul că s’a trimis ambulanţa prin Comisia Română în frunte cu D-l Colonel Nicolescu. Ambulanţa a avut inscripţia: „Donată de Societăţile Române de New York „Dorul,” „Avram Iancu,” „Unirea.”

Soc. „Avram Iancu” a colectat şi contribuit la următoarele instituţiuni şi mişcări patriotice în timpul primului războiu mondial:

Pentru Crucea Roşie Română……………………….$513.00

Pentru Fondul Naţional……$108.00

Pentru Ambulanţă……………$200.00

Pentru Universitatea Vălenii de Munte………………………$ 50.00

Pentru Flota Naţională Română………………………..$ 32.00

Pentru Orfelinatul din Sibiu…………………………….$ 25.00

Pentru Orfelinatul din Blaj………………………………$25.00

Pentru Universitatea din Pittsburgh (Camera Română)…………$ 10.00

Pentru Parohia Sf. Dumitru din loc (New York)………$250.00

Soc. „Avram lancu” a trimes la Washington o delegaţie împreună cu Drapelele, care a luat parte la inaugurarea Preşedintelui Woodrow Wilson, în luna Martie, 1917, Delegaţia a fost compusă din D-nii: Ambrosie Neder, Dr. A. Patajo şi Ştefan Borlea.

La 6 Mai, 1917, sub auspiciile Soc. „Avram lancu” s’a format Comitetul Femeilor Române pentru Crucea Roşie Română, sub conducerea harnicilor membre: Asinefta Neder, Preşedintă: Maria Pantelimon, Secretară; Maria Muceanu, Cassieră. Timp de un an Comitetul Femeilor a depus o muncă enormă, colectând îmbrăcăminte şi încălţăminte pe care le-a trimes în România prin Crucea Roşie Americană. Valoarea acestor lucruri a fost de peste $10,000.00. Acest Comitet a mai colectat suma de $2,418.60, cu care sumă a contribuit la cumpărarea vatei, instrumente chirurgicale şi îmbrăcăminte pe care le-a trimes în Ţară tot prin Crucea Roşie Americană.

Soc. „Avram lancu” a luat parte activă în compania pentru împrumutul de războiu, împreună cu Soc. „Dorul,” pentru care au fost decorate cu un Victory Flag, şi care se află în posesiunea Soc. „Dorul,” iar D-l Vasile Jederan, care a fost membru în comitetul campaniei de împrumut, a primit un medalion din partea Ministeriului de Finanţe şi un Certificat dela Departamentul de Limbi Străine. Deasemenea a fost organizată Asociaţiunea War Savings Stamps, la care D-l Neder a fost Preşedinte şi D-l A. Bisca Secretar. Soc. „Avram lancu” a cumpărat Bonduri în valoare de $1,000.00.

In lONoembrie, 1917, Soc. „Avram lancu” a dat un banchet în onoarea Comisiei Patriotice compusă din: Părintele Vasile Lucaciu, Părintele loan Moţa şi Căpitanul Vasile Stoica. Banchetul a avut loc la Hotel Martini. Comitetul pentru acest banchet a fost compus din D-nii: A. Neder, Dionise Popescu, Alexandru Bisca, Vichente Bugariu, loan Ionescu, D. Serbaneş. Rezultatul banchetului a fost foarte frumos din punct de vedere moral şi material. Au luat parte 2 reprezentanţi ai oraşului în frunte cu Judecătorul Pecora. Cu această ocazie s’a ridicat mult prestigiul Soc. „Avram lancu,” cât şi al Românilor din New York.

La şedinţa societăţii ţinută în 14 Ianuarie, 1917, D-l Vasile Cucui, cu ocazia zilei onomastice de Sf. Vasile prezintă Soc. „Avram lancu” 49 de volume (pentru Bibliotecă) scrise de cei mai renumiţi autori, în valoare de $24.00, şi propune ca să se formeze Biblioteca Soc. „Avram lancu,” şi totodată crează un fond pentru Bibliotecă la care D-sa Donează suma de $5.00. D-l Cucui e numit fondatorul Bibliotecii. Deasemenea mai donează Cartea de Aur, unde se vor trece toate donaţiunile pentru societate, şi un Tablou Naţional (Ţăranca cu Boi peste Vale). Astăzi Biblioteca Soc. „Avram lancu,” dispune de un număr mare de cărţi şi un fond de peste $160.00.

In 1919 a avut loc serbarea jubileului de 19 ani dela înfiinţarea Soc. „Avram lancu.” Cu această ocazie s’a jucat o piesă teatrală, România cu ţinuturile ei, care a avut o reuşită foarte frumoasă.

In anul 1921, Soc. „Avram lancu” a luat parte în grup, cu toate Naţiunile la Expoziţia Naţională care a avut loc în luna Noembrie, în Armory Hall şi 34th Street, Park Avenue.

In luna Octombrie, 1926, Regina Maria, împreună cu Principele Nicolae şi Principesa Ileana, au vizitat Statele Unite. Pe timpul când au vizitat oraşul Philadelphia, Soc. „Avram lancu” a trimis o delegaţie împreună cu Drapelele societăţii ca să ia parte la manifestaţia şi serbarea ce au avut loc cu această ocazie. Membrii delegaţiei au fost D-nii Ambrosie Neder, Vasile Cucui, Pompei Todor, Mihaiu Mărginean şi Vasile Jederan.

In 31 Iulie, 1926, s’a convocat o şedinţă extra-ordinară, pentru a se lua măsuri şi organiza un Comitet pentru primirea celor 75 de Profesori şi studenţi, care sosesc într-un turneu în Statele Unite.

Soc. „Avram lancu” face o donaţie de $100.00 pentru acoperirea speselor.

In ziua de 30 Ianuarie, 1930, Soc. „Avram lancu” a participat printr’o comisie la primirea Profesorului Nicolae Iorga.

Comisia a fost compusă din D-nii: Milian Ovesea, Ambrozie Neder, loan lone. In urmă s’a dat un banchet în onoarea Profesorului Iorga.

La 28 Noembrie, 1934, s’a sărbătorit jubileul de 25 de ani dela înfiinţarea Soc. „Avram lancu.”

La 3 Martie, 1946, din iniţiativa D-nei Ana Barbu, şi în locuinţa D-nei Elisabeta Miclăceanu, a avut loc întâlnirea D-nelor, Ana Barbu, Gizela Chalamon, Carolina Cucui, Ana Bucur, Paraschiva Orth şi D-nii: Ilie Barbu, Alexa Vereş, George Bucur, Nick Chalamon şi Zaharie Damina. După mai multe discuţii s’au pus bazele înfiinţării Auxiliarei Soc. „Avram lancu” cu numele „Albina.” Primul comitet a fost compus din următoarele D-ne: Ghizela Chalamon, Preşedintă; Carolina Cucui, Vicepreşedintă; Elisabeta Rusu, Secretară Scripturistică; Ana Bucur, Cassieră; D-nele: Ana Barbu şi Elisabeta Miclăceanu, Controloare; D-nele: Elisabeta Cremer, Paraschiva Orth şi Ana Crişan, Membre în Comitet. După constituirea comitetului s’a trimis o rezoluţie Soc. „Avram lancu” spre a aproba înfiinţarea Auxiliarei „Albina.”

Resoluţia a fost aprobată de Soc. „Avram lancu” la şedinţa din 9 Martie, 1946.

Auxiliara „Albina” a colectat în anul 1947, suma de peste $400.00, din care sumă s’au cumpărat medicamente care s’au trimis la Spitalul din Sighişoara.

Intre activităţile Soc. „Avram lancu” se evidenţiază următoarele colecte: pentru ridicarea Statuei lui Avram lancu, suma de $20.00 şi alta de $320.00 pentru ajutorarea suferinzilor din Ţară, care sumă are să fie trimisă imediat după deschiderea drumului în România.

Jubileul societăţii de 40 de ani s’a ţinut în 29 Mai, 1949, la care a luat parte D-l Preşedinte General al Uniunii şi Ligii Iosif Crăciun.

Soc. „Avram Iancu” a găsit de cuviinţă ca pentru ajutorul membrilor şi a familiilor lor să cumpere un Cimitir, Cypress Cemetery, în Brooklyn.

Soc. „Avram Iancu a pierdut în interval de 45 de ani 19 membri cari sunt următorii: Dumitru Costea, Aurel Hosu, Anton Popescu, loan Bogoş, Alexandru Bisca, Vasile Sălăjean, Vasile Carameta, loan Chindriş, Nicolae Zamfir, Costică Cristian, Atanase Carameta, Maria Marcu, Maria Muceanu, Mihai Mărginean, Dora Marian, Dr. Adolph Lapner, loan Vlad, Maria Branişte, Asinefta Neder şi Tănase Coroi.

La 21 Noembrie, 1954, Soc. „Avram Iancu” îşi serbează Aniversarea de 45 de ani de existenţă, prin un Banchet care a avut loc în Hala Parohiei Sf. Dumitru. Cu această ocazie, a avut loc şi sfinţirea drapelului american. Onoarea de Naş a avut-o D-l Nicolae Jiga, Stegar, D-l Ştef Maravelias şi se resfinţeşte şi drapelul românesc, la care naş a fost D-l Nicolae Kiselencu, Stegar D-l Vasile Cucui.

Funcţionarii societăţii pe anul 1956 sunt următorii: Nick Kiselencu, Preşedinte; Steve Maravelias, Vicepreşedinte; Vasile Cucui, Secretar Financiar; Filip Parmac, Secretar Scripturistic, Milian Ovesea şi George Bucur, Controlori; John Calean, Miron Butariu, John Bănescu, Nicolae Jiga, Vangeli Kamburis, Vasile Badarie, John Raica, Dr. Constantin V. Teodoru, John Cuculescu şi Raveca Popa, membrii în comitet.

(Reprodus din „Istoria Uniunii şi Ligii”)


%d blogeri au apreciat asta: