Alexandru Nemoianu: „Impresionanta Continuitate Culturală şi Istorică: «Solia»“

Gazeta şi Calendarul „Solia,” organul oficial de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din America, „Vatra Românească,” Jackson, Michigan, apar ncântrerupt de peste şaptezeci de ani.

O performanţă cu totul remarcabilă într-o ţară cu o istorie senuiificativă relativ scurtă şi o performanţă cu totul ieşită din comun pentru ceeace, în lipsa unui termen mai bun, poate fi numit „spaţiul cultural românesc.”

Publicaţia „Solia,” sub înţeleaptă îndrumare a IPS Arhiepiscop Nathaniel şi sub redacţia Arhidia-conului David Oancea, a dovedit o excepţională continuitate de ţinută şi gând.

„Solia,” de la apariţia ei, a fost adresată comunităţii Românilor-American Ortodocşi. In această privinţă trebuie făcute câteva precizări.

„Români-Americani” înseamnă cu totul altceva decât „români în America.”

Românii-Americani sunt parte a Naţiunii Americane dar ei păstrează anume trăsături distincte, poartă credinţa strămoşilor lor şi exprimă „modelul existenţial românesc,” înţelegerea românească a diferenţei dintre bine şi rău. Toate aceste trăsături sunt perene, veşnice şi nu are absolut nici un fel de importanţă în ce limbă sunt ele purtate. Cineva poate să le poarte, respecta şi preţui vorbind exclusiv englezeşte şi altcineva le poate trăda vorbind exclusiv româneşte.

In acesta privinţă „Solia” a demonstrat înţelegerea deplină a diferenţei de categorie dintre „Tradiţie,” trăirea în şi prin Duh, şi „tradiţii” care, fundamental, sunt creaţii ale momentului istoric repede trecător. Mai mult încă.

„Solia” a înţeles deplin că, „lit­era ucide şi Duhul face viu” (Sfântul Pavel, Corinteni II 3,6).

Prin conţinutul ei „Solia,” repet, sub îndrumarea IPS Arhiepiscop Nathaniel şi redacţia Arhidiaconului David Oancea, întăreşte pe cetitorii ei în duhul Dreptei Credinţe şi în valorile tradiţionale Româno-Americane. Ea face acest lucru fără şovăială, răspicat.

„Solia” poate fi oferită ca un strălucit exemplu de continuitate în duh şi în istorie.

ALEXANDRU NEMOIANU

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: